Literární koutek pro neslyšící

Perličky z komunity Neslyšících

Gil Eastman


Pro nadšení z lingvistiky a kulturní menšiny Neslyšících lidí...


Úvod autora

Z mého pohledu světa jako Neslyšící osoby existují čtyři jasné skupiny lidí. Porozumět se trefně té knize, je třeba mít na vědomí tyto skupiny:

NESLYŠÍCÍ lidé – ti jsou ti, kteří užívají přirozeně (spontánně) znakový jazyk, a kteří pěstují a zachovávají NESLYŠÍCÍ kulturu a hlavně... nemohou nikdy slyšet.

neslyšící lidé – ti jsou ti, kteří sice nemohou slyšet, ale neoceňují NESLYŠÍCÍ lidi současně jejich jazyk a jejich kulturu.

SLYŠÍCÍ lidé – to jsou ti, kteří sami od sebe nejsou NESLYŠÍCÍmi, ale oceňují NESLYŠÍCÍ lidi, jejich jazyk a jejich kulturu.

slyšící lidé - to jsou ti, kteří sami od sebe nejsou NESLYŠÍCÍmi, ale neoceňují NESLYŠÍCÍ lidi, jejich jazyk a jejich kulturu.
Fantastické
…slyšící lidé konečně plně uznávají a přijímají komunitu, tak, že užívají znakový jazyk v sociálním, ekonomickém, a politickém i vzdělávácím prostředí…

Myšlenka
Znakový jazyk je neocenitelný Boží dar.

Připomenutí
My NESLYŠÍCÍ jsme si nikdy o sobě nemysleli jako handicap.
To byli slyšící lidé, kteří nám dali jako nálepku.

Proč my
… místo toho, než abychom se jen věnovali na jejich sluchové problémy , se nesoustředíme na jejich přirozený průběh učení NESLYŠÍCÍCH dětí?

Pravá myšlenka
Jestliže známe přísloví jako „ Domov je, kde srdce je“ a „Jazyk je srdcem komunity“ …to je pak proto, že užívat ZJ nám dává pocit jako zázemí domova?

Venku
slyšící rodiče neslyšících dětí se ptají slyšících profesionálů na pomoc, na výběr možností nebo rady.
Uvnitř
slyšící rodiče se ptají NESLYŠÍCÍch /SLYŠÍCÍch profesionálů na pomoc, na výber možností nebo rady.

Smutné ale pravdivé
Hodně jsme se učili o historii NESLYŠÍCÍCH lidí, ale…
slyšící lidé stále dělají nespravedlivá rozhodnutí a chyby.

Konverzace z dálky
slyšící lidé NESLYŠÍCÍM: „ Jistě postrádáte konejšivé zvuky hudeb.“
NESLYŠÍCÍ lidé slyšícím: „Jistě postrádáte vizuální symfonii ZJ.“

Podivíš se pokaždé, proč
…lidé říkají, že "lidské oči je okno k duši, a ne lidské uši?“

Venku
slyšících lidí klinický pohled na NESLYŠÍCÍ/ neslyšící lidi,je takový takto: jsou součástí stálého medicínského problému
Uvnitř
NESLYŠÍCÍ lidský pohled je takový takto: jsou zaměření na jejich humanitní hodnoty

Toto tě štve, když
…někteří SLYŠÍCÍ/slyšící učitelé NESLYŠÍCÍCH dětí si o sobě myslí, že jsou zázrační pracovníci, když ve skutčnosti zázračnými pracovníci jsou sami NESLYŠÍCÍ děti?

Myšlenka
Ti, kteří se nebudou učit komunikovat s druhými, jsou pak skutečně handicapovaní.


Recept pro ZJ

1/2 šálku vytříbených znaků
1/2 šálku přirozených gest
1/2 šálku prstové abecedy
1 šálek tvářových výrazů

Zamixovat je všechny půvabnými přísady v komunitě NESLYŠÍCÍch, pak…
pokropit je hrstem zájmu,
navrch visuální lásky,
vykartáčovat se k energii těla,
polít se do kultury NESLYŠÍCÍCH,
a navíc jejich NESLYŠÍCÍ hrdost k vhodnému chuti.
A jde se nabídnout jako komunikativní hostinu
k plnému užívání!

Venku
Vynálezce umělých znakováných systémů
Uvnitř
Zachování znakového jazyka

Myšlenka
Útočiště – místo ochrany
Institut – místo učení
Internát– místo rodiny
Co se stalo s těmi slovy, že jsou tak negativní?

Smutné, ale pravdivé
Politici sice přejdou zákony (dobré i špatné)
pro NESLYŠÍCÍ lidi,
ale stále o nich vědí málo
nebo nic.

Myšlenka
To
bylo
a stále je,
neslyšících/
slyšících lidí, kteří vytvořili
Babylónskou věž pro NESLYŠÍCÍ lidi.

Připomenutí
Být NESLYŠÍCÍM
není téměř myšlenkou být tichý.

Toto tě štve, když
…slyšící lidé a někteří SLYŠÍCÍ lidé
předpokládají, že oni sami vědí
co je nejlepší pro NESLYŠÍCÍ/neslyšící děti?Ano pro NESLYŠÍCÍ lidi
…Ukazuji svoji hrdost ve svém
jazyce a svou kulturu,
…věř, že budeš mít pak úspěch
jestliže máš šanci.
…Přijmi sebe, kdo jsi.
Ne pro NESLYŠÍCÍ lidi
…Nechat se od druhých podceňovat
svým jazykem nebo svou kulturou
…Zkus se přejít k slyšícím,
možná tě změní tvé původní myšlení.
…Poslouchej těm, kteří o NESLYŠÍCÍCH
nic nevědí.

Konverzace z dálky
slyšící lidé:
„Bude ZJ normalizovaný?“
NESLYŠÍCÍ lidé.
„Bude angličtina normalizovaná?


Myšlenka
ZJ je přirozeně nakažlivý
a „žraní nudy“ ,(doslovný překlad, jenž se mi zalíbil to obrazné pojetí :)pozn.autora)
Cued Speed a vytvořené systémy
znaků jsou izolační a „neschopné žraní nud“.

Jsi překvapený nad otázkou, jestliže
…kdo je větším handicapem-
NESLYŠÍCÍ /SLYŠÍCÍ lidé
nebo
slyšící/neslyšící lidé,
kteří odmítají přijmout a učit se ZJ?


Venku
NESLYŠÍCÍ lidé potřebují
tlumočníky znakového jazyka
ke komunikaci se slyšícími lidmi.
Uvnitř
NESLYŠÍCÍ lidé a slyšící lidé
potřebují tlumočníky znakového jazyka
ke komunikaci s každým druhým.Ano pro SLYŠÍCÍ lidi
…ber si kurz ZJ NESLYŠÍCÍch lidí
…sežeň zprávy o/od NESLYŠÍCÍCH/neslyšících dospělých i NESLYŠÍCÍCH/neslyšících dětí
…naslouchej NESLYŠÍCÍm lidem o jejich životních zkušenostech
Ne pro slyšící lidi
…chraň NESLYŠÍCÍ lidi
…zkus jednat nebo tvářit se jako NESLYŠÍCÍ
…ignoruj zprávy a životní hluboké porozumění,
které, i když přednostně, NESLYŠÍCÍ lidé nabízejí.

Jsi překvapený
…jestliže, ve skutečnosti byl Dr. Frankenstein, který vynalezl kochleární implantát?

Smutné, ale pravdivé
Psychiatři a audiology mohou rozeznat hluchotu,
ale málo vědí o NESLYŠÍCÍCH nebo nic.

Myšlenka
Znát ZJ
vědět jak NESLYŠÍCÍ vzdělávat.
Neznát ZJ
nevědět jak NESLYŠÍCÍ vzdělávat.

Myšlenka
Od té doby, co je ohromná majorita
našich slyšících učitelů,
kdo je pak odpovědný za meze v rozvoji
ve čtení NESLYŠÍCÍCH/neslyšících dětí?

Připomínka
Kde je smích v NESLYŠÍCÍCH lidech,
tam smích není podstatný.

Rád to vidím
Tlumočníci znakového jazyka
pomohli NESLYŠÍCÍM lidem dát na vědomí,
že existují „slyšící a hloupí“ lidé na tomto světě!

Myšlenka
Jestliže je správné pro
slyšící lidi se učit ZJ,
proč není správné pro
NESLYŠÍCÍ lidi se učit mluvit?

Myšlenka
Potom, kdy Helen Kellerová nemohla
slyšet ani vidět,
jak jí můžeme věřit jejímu nároku,
že být neslyšícím bylo horší než být slepým?

přeložila a napsala Lucie Půlpánová :)