Literární koutek pro neslyšící

"Kdes klube můj"


„KDES KLUBE MŮJ“
Lubomír Hykl

Kdes klube můj,

kdes klube můj.
Ruce sviští po klubovnách,
znaky uší na všech vlajkách.
Znaků krásných, rychlý sled
srdce moje plesá hned.
Svět rukou jest domov můj,
svět rukou jest domov můj.


Překladatelé: Jindřich Mareš a Kateřina Červinková Houšková
poslala Susi Hájková