Literární koutek pro neslyšící

Boty


Boty, boty, boty,
chodíme v nich do práce i do roboty.
Boty velké, boty malé, boty ošklivé i krásné.
To je jedno, hlavně, že je tu máme stále!
Ach ty boty, boty, neboty.
Boty, neboty.
Bez nich jsme jako ty,
doma a nikam, ani ven.
Ne, jen s tím ven!
Ty nejsi bez bot nic, jen sen.


Eva Kastnerová (2004)